Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden en condities (de 'Voorwaarden') reguleren voor de gebruikers ('u' of 'uw') het gebruik van de website www.zavvi.nl (de 'Website') en de relatie met Zavvi Nederland of ZavviGroup Limited ('wij' of 'ons') (afhankelijk van welke entiteit een bepaalde order uitvoert) geregistreerd in respectievelijk 24 Stanthorpe Road, Bowdon, Altrincham, England, WA14 3JT en 17 The Esplanade, First Floor, St Helier, Jersey, JE2 3QA. U wordt uitdrukkelijk verzocht de Voorwaarden zorgvuldig door te lezen omdat deze uw wettelijke rechten en verplichtingen betreffen. Indien u niet met de Voorwaarden instemt, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Website. Als u vragen mocht hebben over de Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen.

1. Akkoord

Middels het gebruik van de Website geeft u aan akkoord te gaan met de Voorwaarden.

2. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om:

 • deze Voorwaarden van tijd tot tijd te actualiseren en zullen u daarvan op de hoogte stellen middels een passende aankondiging op de Website. Het is uw verantwoordelijkheid het bestaan van deze wijzigingen te controleren. De wijzigingen zijn van toepassing op het moment dat deze op de Website worden aangekondigd. Indien u niet met de gewijzigde Voorwaarden instemt, wordt u verzocht verder geen gebruik meer te maken van de Website. Indien u wel doorgaat met het gebruik van de Website na de datum waarop de wijzigingen van toepassing zijn, geeft u aan akkoord te gaan met de nieuwe Voorwaarden.
 • de Website en de inhoud daarvan geheel of gedeeltelijk te wijzigen of in te trekken (tijdelijk of permanent) zonder u daarvan van te voren op de hoogte te stellen. U bevestigt dat wij niet door u aansprakelijk gesteld kunnen worden voor wijzigingen of intrekking van de Website en inhoud.

3. Registratie

U garandeert dat:

 • de persoonlijke informatie die u moet verstrekken voor registratie in alle opzichten correct, exact, actueel en compleet is.
 • u zich niet uitgeeft voor een andere persoon of andere entiteit.
 • de gekochte producten via de Website alleen voor eigen en huishoudelijk gebruik zijn en niet herverkocht worden.
 • u ons onmiddellijk op de hoogte stelt van veranderingen in uw persoonlijke informatie door contact op te nemen met vertegenwoordigers van onze afdeling klantenservice via mail customer.experience@thehutgroup.com

4. Privacybeleid

Wij zullen al uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen en slechts gebruiken overeenkomstig ons Privacybeleid.

Als u winkelt op de Website, zullen wij u vragen om persoonlijke gegevens in te voeren die nodig zijn om u te kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mail adres, factuuradres, afleveradres, creditcardnummer en andere betalingsinformatie. Wij bevestigen dat deze informatie door ons wordt bewaard overeenkomstig onze registratie bij de Information Commissioner's Office.

5. Bescherming van uw veiligheid

Om te verzekeren dat uw betaalkaartgegevens niet zonder uw medeweten worden gebruikt, vergelijken wij naam, adres en andere persoonlijke informatie die u tijdens het bestelproces aan ons kenbaar hebt gemaakt met de bevoegde databases van derde partijen.

Wij nemen het risico op internetfraude erg serieus. Met het oog op het toenemend aantal frauduleuze creditcardtransacties, worden al onze bestellingen grondig gecontroleerd met behulp van de reeds verstrekte informatie. De mogelijkheid bestaat dat we contact met u opnemen voor aanvullende veiligheidscontroles waarvoor we graag uw medewerking vragen. Frauduleuze transacties worden niet door ons getolereerd en zullen worden gerapporteerd aan de relevante autoriteiten.

Door het accepteren van deze Voorwaarden staat u toe dat deze controles uitgevoerd worden. Tijdens deze controles kan persoonlijke informatie worden getoond aan agentschappen voor kredietregistratie die deze informatie kunnen aantekenen. U kunt er zeker van zijn dat dit alleen gebeurt om uw identiteit te bevestigen, er wordt geen kredietwaardigheid getoetst en uw kredietpositie zal hierdoor niet aangetast worden. Alle informatie die door u wordt verstrekt zal veilig en overeenkomstig de Data Protection Act 1998 worden behandeld.

6. Naleving

De Website mag alleen voor legale toepassingen op een legale manier worden gebruikt. U gaat akkoord met naleving van alle wetten, statuten en regelgeving die van toepassing is op de Website en het gebruik daarvan. U gaat ermee akkoord via de Website:

 • geen computervirussen of andere elementen te introduceren of te verspreiden, die de normale computerprocessen kunnen verstoren, onderbreken of belemmeren;
 • geen enkel materiaal te introduceren of te verspreiden dat lasterlijk, beledigend of obsceen van aard is.

7. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord dat u ons en onze medewerkers, directeuren, werknemers en leveranciers, volledig schadeloos stelt en ons op verzoek verdedigt en onmiddellijk vrijwaart van en tegen alle claims, verlies, kosten en uitgaven, inclusief legale kosten voortkomend uit het niet naleven van de Voorwaarden door uzelf of anderen voortkomend uit uw gebruik van de Website of gebruik door een andere personen die toegang hebben tot de Website met gebruik van uw persoonlijke informatie.

8. Links met derden

Voor het gemak van onze klanten, kan de Website links bevatten naar andere websites of materialen die buiten ons bereik vallen. Ter informatie vermelden wij niet verantwoordelijk te zijn voor deze websites of materialen , noch deze te herzien of te onderschrijven. Wij zijn niet aansprakelijk, direct of indirect, voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites, noch voor veroorzaakte of vermeend veroorzaakte beschadiging, verlies of overtreding gerelateerd aan het gebruik van of het vertrouwen op reclame, inhoud, producten, materialen of diensten die beschikbaar zijn via deze websites of bronnen.

9. Bestellingen

Alle bestellingen zijn onderhevig aan aanvaarding en beschikbaarheid. Als de bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt u daarvan op de hoogte gesteld via e-mail (of via andere weg als geen e-mail adres is opgegeven) en heeft u de mogelijkheid te wachten tot het item weer in voorraad beschikbaar is, dan wel uw bestelling te annuleren.

Alle geplaatste bestellingen zullen worden behandeld als een aanbod de goederen of diensten van ons te kopen en wij behouden het recht voor om dit aanbod op elk moment af te slaan. U erkent dat elke automatische ontvangstbevestiging van uw bestelling die u van ons zou kunnen ontvangen, niet daadwerkelijk hoeft te leiden tot aanvaarding van uw aanbod om de aangeboden goederen en diensten op de Website te kopen. Het koopcontract tussen u en ons wordt afgesloten op het moment dat wij (i) het bedrag van uw betaalkaart, creditkaart, of PayPal afschrijven en (ii) de artikelen naar u verzenden of de diensten beginnen, afhankelijk van wat later plaatsvindt, en op welk tijdstip een e-mail ter bevestiging van het afsluiten van het koopcontract (‘Bevestiging van verzending’) naar u verzonden wordt. Wij zijn niet verplicht om goederen of diensten te leveren die onderdeel zijn van uw bestelling totdat de verzending van deze goederen of diensten is bevestigd in een aparte Bevestiging van verzending.

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen, voor zover dit in onze macht ligt, om de details van uw bestelling en betaling veilig te houden, maar in geval van het ontbreken van nalatigheid van onze kant kunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden voor enig verlies, dat u zou kunnen leiden indien een derde partij ongeautoriseerde toegang verkijgt tot de gegevens die u verstrekt hebt bij het betreden of bestellen via de Website.

De producten die op de Website worden aangeboden mogen niet gebruikt worden voor wederverkoop of distributie. Wij behouden ons het recht voor om orders te annuleren en/of accounts af te sluiten als wij geloven dat er producten besteld worden in strijd met deze voorwaarde.

U draagt het risico voor de producten zodra ze zijn geleverd aan het afleveradres dat u hebt opgegeven bij het bestellen van de producten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer u ons voorziet van een onjuist afleveradres of wanneer u de producten niet ophaalt van het afleveradres dat u hebt opgegeven. Ongeacht het feit dat het risico van verlies of beschadiging van de producten pas op u overgaat nadat deze op het afleveradres zijn afgeleverd, gaat de eigendom van de producten op u over op het moment dat deze worden afgeleverd: (a) de producten die door ons worden verzonden; en (b) het ontvangen van de betaling voor deze producten. Niettegenstaande dat het risico van verlies of schade aan de producten enkel voor u zijn eens deze geleverd worden op het leveringsadres, eigendom van deze producten wordt aan u overgedragen eens (a) de producten door ons verzonden zijn; en (b) wij de betaling hiervan ontvangen.

10. Recht tot annulering

Wanneer u goederen of diensten hebt gekocht als consument (dat wil zeggen voor privégebruik in tegenstelling tot zakelijk gebruik), heeft u het recht om elk met ons afgesloten contract binnen 14 dagen vanaf verzending van de goederen of diensten te annuleren.

Als u een contract wilt annuleren op grond van deze clausule, dan dient u contact met ons op te nemen om ons op de hoogte te stellen van uw beslissing in een schriftelijk bericht (bijv. Door de relevante optie te selecteren in uw account of door een brief te sturen per post). Als alternatief, neem alstublieft contact met ons op als u ons annuleringsformulier wilt gebruiken.

Zorg ervoor dat alle producten die u terugzendt ongeopend zijn in de orginele verpakking. Ongewenste producten moeten in goede staat zijn met ongeopende verpakking.

Ons Retourbeleid hebben geen invloed op uw wettelijke rechten

11. Prijs en betaling

Alle getoonde prijzen zijn inclusief Engelse BTW (alleen indien van toepassing) tegen het geldende tarief en zijn correct op het moment van invoer van de gegevens in het systeem. Wij behouden ons echter het recht voor om prijzen zonder kennisgeving te wijzigen.

Als uw afleveradres zich binnen het Verenigd Koninkrijk of Guernsey bevindt, worden geen extra belastingen aan u doorberekend. Als uw afleveradres zich buiten het Verenigd Koninkrijk of Guernsey bevindt, kan het zijn dat u onderworpen wordt aan invoerrechten en heffingen (inclusief BTW), die worden geheven nadat een levering het land van bestemming bereikt. Dergelijke extra kosten dienen door u gedragen te worden (als uw leveringsadres binnen de Europese Unie ('EU') ligt, zie 'Inklaringsverantwoordelijkheden voor EU-leveringsadressen'). U dient er rekening mee te houden dat het douanebeleid sterk per land kan verschillen. Wij raden u aan contact op te nemen met uw lokale douanekantoor voor verdere informatie.

Betaling kan worden gedaan middels alle belangrijke betaalkaarten, via uw PayPal rekening of via iDeal. De betaling zal worden afgeschreven van uw account om het moment van verzending van de goederen of het verlenen van de dienst. Indien betaling geschiedt met een creditcard zal een preautorisatie ter waarde van € 0,01 worden ingehouden tot de kaartuitgever de betaling valideert.

In het onwaarschijnlijke geval, dat de prijs op de check-out pagina foutief wordt weergegeven en we dit ontdekken voordat uw bestelling geaccepteerd wordt overeenkomstig artikel 9, zijn we niet verplicht u de artikelen tegen die prijs te verkopen. We proberen ons er altijd van te verzekeren dat de prijzen op onze Website correct worden weergegeven, maar ongewilde fouten kunnen voorkomen. Als we een fout ontdekken in de prijs van de artikelen die u besteld hebt, laten we u dat zo snel mogelijk weten en geven u de keuze uw bestelling te herbevestigen tegen de gecorrigeerde prijs of uw bestelling te annuleren. Als u de bestelling annuleert en de artikelen al betaald mocht hebben, wordt overgegaan tot volledige restitutie.

U bevestigt dat de gebruikte betaalkaart, PayPal rekening of bank rekening (als je iDeal gebruikt) uw eigendom is. Alle kaarthouders zijn onderworpen aan verificatiecontroles en autorisaties van de kaartuitgever. Indien de uitgevende instantie van uw betaalkaart weigert of, om welke reden dan ook, geen toestemming geeft voor de betaling, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele vertraging in of het uitblijven van levering.

Als uw creditcard- of betaalpas om welke reden dan ook niet succesvol wordt verwerkt, behouden wij ons het recht voor om de betaling binnen 48 uur opnieuw te proberen. In het geval dat de betaling nog steeds niet succesvol is, zullen wij u ten minste 48 uur van tevoren op de hoogte brengen van elke nieuwe poging om de betaling te verwerken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u ons hebt opgegeven. Als u niet wilt dat we de betaling opnieuw proberen te verwerken, moet u uw bestelling van tevoren annuleren.

U kunt slechts één kortingscode per order gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om orders af te wijzen of te annuleren als er meer dan één kortingscode aan de winkelwagen wordt toegevoegd.

Kortingscodes worden alleen toegestaan onder strikte toepassing van voorwaarden en condities die werden vermeld bij uitgave van de code, zoals toepasbaarheid of maximum orderwaarde. Korting codes gelden op de gehele site maar niet bij voorbestellingen, niet voor electronica en niet voor andere multi-buy producten. Maak uzelf deze voorwaarden eigen voordat u een order plaatst, omdat wij ons het recht voorbehouden orders af te wijzen of te annuleren als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, zelfs in het geval dat uw betaalkaart of bank rekening (als je iDeal gebruikt) afgeschreven is. Als er tegenstrijdigheden zijn tussen de voorwaarden en condities waaronder de kortingscodes werden uitgeven en deze algemene voorwaarden en condities, zullen de kortingscodes voorwaarden en condities de overhand hebben. Een kopie van de voorwaarden en condities die van toepassing zijn op kortingscodes kunnen ten alle tijde opgevraagd worden bij onze afdeling klantenservice via emailadres customer.experience@thehutgroup.com.

Douaneverantwoordelijkheden voor EU-leveringsadressen
Voor leveringen aan adressen binnen de EU bent u de importeur van de goederen en bent u aansprakelijk voor alle rechten, tarieven of belastingen die door een douane-instantie in rekening worden gebracht. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden machtigt u ons hierbij om onze aangewezen vervoerder(s) aan te wijzen om namens u de douaneformaliteiten te vervullen, met inbegrip van de betaling van eventuele rechten, tarieven of belastingen aan de bevoegde douaneautoriteit. Wij hebben deze bedragen bij u geïncasseerd als onderdeel van uw aankoop, maar voor alle duidelijkheid: wij verstrekken deze goederen niet op basis van 'Delivered Duty Paid', omdat u als importeur aansprakelijk blijft voor deze bedragen aan de juiste douaneautoriteit.

Wij zullen een geschikte vervoerder aanwijzen om de goederen aan u te leveren en de douaneformaliteiten voor u uit te voeren. Deze douaneformaliteiten worden in verschillende landen uitgevoerd, afhankelijk van het land waar uw afleveradres is gevestigd en de gebruikte vervoerder. Uw goederen worden ingeklaard in een van de volgende 'inklaringslanden':

DPD
1. Cyprus (voor adressen in Cyprus)
2. Frankrijk (voor adressen in Frankrijk, Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Portugal, Roemenië, Slowakije en Slovenië)
3. Ierland (voor adressen in Ierland)
4. Malta (voor adressen in Cyprus)
5. Spanje (voor adressen in Spanje)
6. Nederland (voor adressen in Nederland, België, Denemarken, Finland, Duitsland, Luxemburg, Polen en Zweden)

Hermes
7. België (voor adressen in België en Ierland)
8. Anders, in het land waar uw adres thuishoort.

DHL
9. In het land waar uw adres thuishoort.

Dit houdt in dat u rechten, tarieven of belastingen worden aangerekend tegen het tarief dat van toepassing is in het inklaringsland - deze worden namens u betaald door de aangewezen vervoerder. Deze inklaringslanden kunnen zonder kennisgeving aan u worden gewijzigd.

Door deze voorwaarden te accepteren, stemt u ermee in dat wij een aangewezen vervoerder aanwijzen om namens u te handelen zoals hierboven beschreven, en dat de aangewezen vervoerder uitsluitend voor u als uw douanevertegenwoordiger optreedt.

Wij verstrekken geen facturen voor verzendingen naar de EU vanuit het VK. Een eventueel bewijs van verkoop dat we verstrekken wordt op uw verzoek naar eigen goeddunken gegeven, en dient enkel als een registratie van uw aankoop te zijn. Het is mogelijk dat het document niet voldoet aan de vereisten die opgelegd worden door de belastingdienst in uw lokale jurisdictie met als doel BTW terug te vorderen, en we hiervoor geen aanvullende documentatie kunnen verstrekken.

12. Gerechtigd tot aankoop

Om in aanmerking te komen om via de Website goederen te kunnen aankopen en wettelijk een contract te kunnen afsluiten via de Website onder Engels recht moet u:

 • Een individu zijn van 18 jaar of ouder; en
 • Uw echte naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en andere gegevens registreren.

Door aan te geven goederen of diensten te willen kopen, houdt u ons voor 18 jaar of ouder te zijn en autoriseert u ons uw informatie (inclusief updates) door te geven om informatie van derden te verkrijgen, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, uw betaalkaartnummer of kredietregistratie om uw identiteit te verifiëren, uw creditcard te valideren, een initiële creditcard autorisatie te verkrijgen of een individuele aankooptransactie te autoriseren.

13. Intellectueel Eigendom

De inhoud van de Website is beschermd door auteursrecht, merkenrecht, database en andere intellectuele eigendomsrechten en u erkent dat het materiaal en de inhoud die als onderdeel van de Website geleverd wordt, in ons eigendom of dat van onze licentiegevers blijft.

U kunt de inhoud van de Website op een computerscherm ophalen en weergeven, deze inhoud opslaan in elektronische vorm op de harde schijf (maar niet op een server of ander opslagmedium dat is aangesloten op een netwerk) of een kopie printen van deze inhoud voor uw eigen persoonlijk, niet -commercieel gebruik, mits u zich houdt aan alle auteurs- en eigendomsrechten. U mag onder geen beding de materialen of inhoud van de Website anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren of gebruiken voor commerciële.

14. Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige andere bepaling in de Voorwaarden, zal niets in deze Voorwaarden:

 • uw rechten als consument naar Engels recht beïnvloeden of beperken; of
 • onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van onze nalatigheid uitsluiten of beperken.

De Website wordt aangeboden op een 'zoals verschijnend' en 'zoals beschikbaar' basis zonder verdere verklaring of bevestiging. Wij geven geen garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot de Website en het gebruik ervan. U erkent dat wij de veiligheid of privacy van de Website en door u verstrekte informatie niet kunnen garanderen en daarvoor niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Risico's geassocieerd aan het gebruik van het internet komen voor uw rekening.

Hoewel we zullen proberen dat het beschikbare materiaal op de Website correct, gerenommeerd en van hoge kwaliteit is, kunnen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden indien dit niet het geval is. Wij zullen niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, weglatingen of resultaten verkregen uit het gebruik van dergelijke informatie of voor eventuele technische problemen die u zou kunnen ervaren via de Website. Als we de hoogte worden gebracht van onjuistheden in het materiaal op de Website zullen we proberen om deze zo snel als redelijkerwijs mogelijk te corrigeren.

In het bijzonder wijzen wij alle verplichtingen af in verband met het volgende:

 • onverenigbaarheid van de Website met uw apparatuur, software of telecommunicatieverbindingen;
 • technische problemen met inbegrip van fouten of onderbrekingen van de Website;
 • ongeschiktheid, onbetrouwbaarheid of onnauwkeurigheid van de Website; en
 • ontoereikendheid van de Website om aan uw eisen te voldoen.

In zover als mogelijk toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor gevolgschade of incidentele schade (beide termen omvatten, zonder beperking, zuiver economische schade, winstderving, verlies van bedrijfsinformatie , verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven, verlies van privacy en verlies van gegevens) of enige andere indirecte, speciale of straffende schade die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan de Website.

15. Verbreking

Als een onderdeel van de Voorwaarden wordt geacht onwettig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar te zijn, dan wordt die bepaling verbroken van de Voorwaarden, maar doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden.

16. Verklaring van afstand

Geen enkele verklaring van afstand door ons kan worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand voortkomend of volgend op bepalingen in de Voorwaarden.

17. Volledige overeenstemming

Deze Voorwaarden vormen de volledige basis van elke overeenkomst die tussen u en ons bereikt wordt.

18. Recht en Bevoegdheid

Deze voorwaarden worden gereguleerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door Engelse rechtbanken.

19. Chocolade & Snoep

Om de kwaliteit van chocolade en snoep te waarborgen, raden wij aan dat deze worden geconsumeerd binnen 12 weken na ontvangst. Alle producten zijn individueel gedateerd met een houdbaarheidsdatum om ervoor te zorgen dat de producten geconsumeerd worden op het beste moment.

19.1. Allergie-informatie

U moet er zich van bewust zijn dat al onze chocolade en snoep vervaardigd en verpakt zijn in een omgeving waar noten aanwezig kunnen zijn. Wij kunnen daarom niet garanderen dat de verstrekte producten vrij zijn van noten of sporen daarvan. Houdt er rekening mee dat de weergegeven ingrediënten afkomstig zijn van verpakkingen en gegevens van fabrikanten en als zodanig zo nauwkeurig zijn als die door de zoetwarenfabrikanten aan ons worden verstrekt. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

19.2. Retourneren

Om u de best mogelijke service te garanderen, bieden wij een uitgebreid retourbeleid in het uitzonderlijke geval dat u niet 100% tevreden bent over het geleverde snoepgoed. De volgende retourprocedure moet ten alle tijden gevolgd worden, het nalaten daarvan kan ertoe leiden dat het niet mogelijk is de goederen te vervangen of niet aan u terugbetaald kunnen worden. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden en vervangende goederen dan wel terugbetaling kunnen geven als de artikelen aangetast zijn door omstandigheden buiten ons bereik. Dit is inclusief beschadiging en verwaarlozing na ontvangst, opslag van goederen in geklimatiseerde omgeving waarbij extreme temperaturen sommige artikelen kunnen beïnvloeden – sommige items plakken aan elkaar vast of veranderen lichtelijk van uiterlijk, hoewel de smaak hetzelfde blijft – en schade door derde partijen. Als extra kanttekening vragen wij u erop attent te zijn dat gedurende de hete zomermaanden goederen tijdens het transport aangetast kunnen worden door de hitte en dat delicate artikelen zoals chocolade er daardoor niet altijd uitzien zoals bedoeld, maar daarom niet minder zullen smaken.

Als u om wat voor reden het artikel wilt retourneren, breng ons daar dan binnen 48 uur na ontvangst op de hoogte. Neem in dat geval altijd contact op met ons Klantenservice Team onder vermelding van uw ordernummer, het artikel dat u wilt retourneren en de reden van retourzending. Wij kennen dan een uniek autorisatienummer toe voor deze retourzending en geven u het adres door waar u het artikel naar toe kan sturen. Zorg ervoor dat het artikel dat u retourneert, stevig verpakt is en stuur het naar ons terug onder vermelding van:

 • uw ordernummer
 • het toegekende autorisatienummer
 • uw voorkeur voor vervanging of terugbetaling
 • de reden voor retourzending

Goederen moeten worden teruggestuurd in originele staat en verpakking waarin ze arriveerden, samen met een kopie van de factuur of pakbon.

Zodra wij de artikelen ontvangen wordt uw retouraanvraag verder verwerkt en wordt na inspectie, indien akkoord bevonden, overgegaan tot terugbetaling van goederen en verzendkosten. Vanwege de bederfelijke aard van de goederen kan geen terugbetaling verkregen worden alleen omdat de goederen niet meer gewenst zijn. Restitutie en vervangende goederen worden alleen aangeboden op artikelen die duidelijke in gebreke zijn en waren op het moment van verzending.

20. Wedstrijden

Wij behouden ons het recht voor de voorwaarden en condities van wedstrijden van tijd tot tijd te wijzigen.

De algemene regels worden opgenomen voor iedere wedstrijd, tenzij een specifieke instructie voor een bepaalde wedstrijd anders voorziet.

Door mee te doen aan een wedstrijd wordt geacht dat de deelnemers de regels gelezen en begrepen hebben en daaraan gebonden zijn. Alle onze beslissingen zijn definitief en bindend.

Werknemers van alle organisaties van ZavviGroup, directe familieleden van onze werknemers of andere personen die rechtstreeks verbonden zijn met onze organisaties komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de wedstrijden.

Alle deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn, tenzij een andere leeftijdsbeperking wordt aangegeven of geïmpliceerd. Deelnemers moeten, indien jonger dan 18 jaar, op voorhand toestemming verkrijgen van een ouder of voogd.

Alle inzendingen moeten uiterlijk ontvangen worden op de sluitingsdatum vermeld in de wedstrijdregels. Antwoorden zullen worden opgenomen bij ontvangst. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor antwoorden die verkeerd geadresseerd zijn, die verloren zijn gegaan om technische of andere redenen of die ontvangen zijn na de sluitingsdatum.

Wij behouden ons het absolute recht voor iedere deelnemer aan de wedstrijd te diskwalificeren, die oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van technische middelen om mee te dingen.

Deelnemers zijn aansprakelijk voor de eigen kosten voor toegang tot computernetwerken.

20.1. Prijzen

Als om wat voor reden dan ook de geadverteerde prijs niet beschikbaar is behouden wij ons het recht voor om deze tegen absolute discretie te vervangen door een vergelijkbare prijs met een gelijkwaardige of hogere waarde.

Er wordt slechts één prijs per huishouden uitgekeerd.

Er wordt geen contant geld of een andere alternatief voor de prijs aangeboden en prijzen zijn niet overdraagbaar.

20.2. Notificatie

De naam van de winnaar wordt na de sluitingsdatum willekeurig gekozen uit alle correcte antwoorden die zijn ontvangen.

De winnaar van een prijs wordt binnen 28 dagen op de hoogte gesteld nadat de identiteit van winnaar is vastgesteld.

Voor levering van de prijzen dient rekening gehouden te worden met een termijn van 28 dagen.

Als de winnaar van een wedstrijd niet in staat is de prijs, om wat voor reden dan ook, in ontvangst te nemen of als de winnaar niet op de hoogte gebracht kan worden, ondanks een redelijk aantal pogingen om in contact te komen, kunnen wij naar eigen goeddunken beschikken over de prijs zonder verdere verplichting naar de winnaar.

Voor elke wedstrijd kan hooguit één prijs per deelnemer of e-mail adres worden toegekend. Op verzoek zullen de namen van de winnaar bekend gemaakt worden?

20.3. Prijzen reclameren

Voor prijzen die een reis met zich meebrengen, geldt: (a) het reisarrangement is de verantwoordelijkheid van de prijswinnaars tenzij anders vermeldt; en (b) dat wij ons het recht voorbehouden schriftelijke toestemming te vragen aan een ouder of voogd als een prijswinnaar 17 jaar of jonger is en vragen de winnaar zich door iemand van 18 jaar of ouder te laten vergezellen.

Prijzen of tickets gerelateerd aan een wedstrijd kunnen beperkt zijn tot bepaalde perioden in het jaar en tenzij anders vermeldt, moeten alle prijzen genoten worden binnen 6 maanden na bekendmaking van de winnaar.

Als prijzen geleverd worden door een derde partij, zal de winnaar verzocht worden alle benodigde of van toepassing zijnde boekingen of andere formaliteiten direct met dergelijke partijen af te handelen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de handelingen of tekortkomingen van andere personen of partijen.

21. Recensies

Als u een recensie verstuurt, verleent u ons en alle onderdelen van Zavvi Nederland een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig te licenseren recht op het wereldwijd gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, maken van afgeleide creaties, distribueren en vertonen van dergelijke inhoud in alle media.

U verleent ons en alle onderdelen van Zavvi Nederland het recht om daarbij de naam te gebruiken die u zelf hebt aangegeven, als daarvoor gekozen wordt.

U verklaart afstand te doen van uw recht als auteur erkent te worden van dergelijke inhoud en uw recht om bezwaar te maken indien afbreuk gedaan wordt aan dergelijke inhoud.

U stemt ermee in alle verdere handelingen uit te voeren die nodig zijn voor het perfectioneren van één van de bovengenoemde door u aan ons verleende rechten, met inbegrip van de uitvoering op ons verzoek van aktes en documenten.

U verklaart en garandeert dat u zelf alle rechten bezit of anderszins de controle heeft over alle rechten op de inhoud die u post. En u verklaart dat op de datum dat de inhoud of het materiaal aan ons en alle onderdelen van ZavviGroup wordt voorgelegd:

 1. de inhoud en het materiaal juist is;
 2. het gebruik van de inhoud en het materiaal dat u aanlevert, niet in strijd is met de van toepassing zijnde richtlijnen en dat geen letsel aan een persoon of entiteit veroorzaakt wordt (inclusief dat de inhoud of het materiaal niet lasterlijk is). U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren tegen alle vorderingen door derde partijen die voortkomen uit of in verband met een overtreding van één van deze garanties.

Winnaars van een recensiewedstrijd zullen via e-mail op de hoogte worden gesteld. Indien niet binnen 20 dagen op ons e-mail bericht wordt geantwoord zal ertoe leiden dat de prijs wordt verbeurd.

22. Levering van een cadeaubon

Zoals gebruikelijk zult u een orderbevestiging en verzendbevestiging ontvangen per email, gevolgd -binnen 24 uur- door een email met een uitprintbare cadeaubon met een unieke code.

Uw cadeaubon wordt verstuurd via een in HTML opgemaakte email. Als u de e-mail doorstuurt kan het zijn dat de opmaak niet gehandhaafd wordt, maar de unieke code zal nog steeds geldig zijn.

Elke cadeaubon moet gebruikt worden in één enkele transactie. Er wordt geen tegoed of geld teruggegeven voor een ongebruikt deelbedrag van de bon.

Er kan slechts één cadeaubon per transactie ingewisseld worden. Het resterende openstaande bedrag van uw winkelwagen moet betaald worden via de normale betaalmethoden.

Cadeaubonnen kunnen niet gebruikt worden in combinatie met andere aanbiedingen (inclusief aanbiedingen met kortingscodes).

Cadeaubonnen zijn 12 maanden geldig na uitgiftedatum. Cadeaubonnen die na de vervaldatum worden ingediend, worden als ongeldig beschouwd.

Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor verloren of gestolen cadeaubonnen.

Cadeaubonnen die zijn gekocht met betaalkaarten waarvan betaling teruggevorderd moest worden zullen ongeldig verklaard worden.

Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd of terugbetaald worden, behalve in overeenstemming met uw wettelijke rechten.

Wij behouden ons het recht voor een cadeaubon te weigeren als wij achten dat hiermee geknoeid is, deze gedupliceerd is of anderszins vermoeden van fraude geeft.

Wij behouden ons het recht voor om elke van deze voorwaarden en conditie van tijd tot tijd en zonder aankondiging te wijzigen en kunnen naar eigen inzicht gepaste maatregelen treffen, inclusief annulering van de cadeaubon, als wij zulke actie nodig achten.

23. Multi-buy aanbiedingen

Deze aanbiedingen zijn alleen van toepassing op die artikelen die daarvoor in aanmerking komen en als zodanig worden weergegeven in een Multi-buy gedeelte van de Website.

Als artikelen geretourneerd worden (behalve in geval van gebreken of defecten), zijn wij gerechtigd om dan wel de terugzending op uw kosten van alle geleverde goederen als onderdeel van de multi-buy aanbieding te vereisen, dan wel u alle artikelen die door u in bezit worden gehouden voor de volledige prijs zoals vermeld op de site in rekening te brengen.

24. ZBOX Abonnement

Door een abonnement te nemen op de “ZBOX” gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Het leveren van de ZBOX is afhankelijk van de beschikbaarheid. Als u zich abonneert op of voor de 22ste van de maand, zal uw ZBOX Abonnement die maand nog beginnen. Bijvoorbeeld, als u zich abonneert op of voor 22 januari, zal uw ZBOX Abonnement beginnen met de januari ZBOX. Als u zich abonneert op of na de 23ste van de maand of als de ZBOX van de maand niet meer beschikbaar is, zal uw Abonnement de volgende maand beginnen.

Wij streven ernaar om elke ZBOX tussen de 1ste en de 10de van de maand te verzenden. Houd er alstublieft rekening mee dat er bij gelegenheid vertragingen in de verzending en/of product nabestellingen kunnen ontstaan als gevolg van onvoorziene omstandigheden. Levertijden zijn slechts schattingen en u zal niet in aanmerking komen voor een terugbetaling als gevolg van onvoorziene vertragingen. Zodra uw “ZBOX” is verzonden, zal u een bevestigingsemail ontvangen zodat u op de hoogte bent dat uw ZBOX naar u op weg is.

Als u van adres verandert tijdens uw lopende abonnement, kunt u dit doorgeven via uw account op de site en zal van kracht worden de volgende maand. Als u niet uw adres heeft gewijzigd voordat de “ZBOX” van de opvolgende maand, zijn wij niet aansprakelijk in het geval dat u uw "ZBOX” niet ontvangt, en zullen wij geen terugbetalingen verstrekken.

Automatische vernieuwing – na uw initiële inschrijvingsperiode waar u een vast bedrag betaalde voor een abonnement van één, drie, zes of twaalf maand(en), zal uw “ZBOX” Abonnement automatisch verlengd worden voor een nieuw vast termijn van dezelfde lengte. Bijvoorbeeld, als u een zes maanden abonnement heeft afgesloten zal deze na zes maanden automatisch verlengd worden voor zes maanden. U kunt de automatische verlenging uitzetten of annuleren vóór de 22ste van de maand waarin uw Abonnement afloopt (de laatste maand van uw Abonnement). Als u uw drie, zes of twaalf maanden abonnement annuleert voordat het abonnement afgerond is, zal u niet in aanmerking komen voor een terugbetaling. Wij nemen de betaling voor alle abonnementen op de eerste werkdag van elke maand, deze betaling heeft betrekking tot uw volgende verzonden “ZBOX”.

Bij aanschaf van een “ZBOX” Abonnement heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de “ZBOX” door de consument.

U heeft het recht om uw “ZBOX” Abonnement op elk gewenst moment op te zeggen. Echter, tenzij u uw “ZBOX” Abonnement bij ons binnen 14 dagen opzegt na onvangst van de “ZBOX,” bent u gebonden aan dit contract voor de rest van het abonnement.

Als u uw “ZBOX” Abonnement wilt opzeggen voordat de termijn verstreken is, moet u dit doen voor de 23ste van de maand, anders zult u de “ZBOX” van de volgende maand ontvangen. Bijvoorbeeld, als u uw “ZBOX” Abonnement wilt annuleren zodat u de maart “ZBOX” niet meer ontvangt, zult u ons hiervan op de hoogte moeten stellen vóór 22 februari, anders is het mogelijk dat u de maart “ZBOX” ontvangt. Dit geldt alleen voor de één maand abonnementen. De drie, zes en twaalf maanden abonnementen kunt u niet annuleren na de 14 dagen na ontvangst van uw eerste “ZBOX”.
De bovenstaande annuleringsvoorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten. Zie Clausule 10 hierboven voor meer informatie over uw recht om te annuleren.

Wij behouden ons het recht voor uw Abonnement op elk gewenst moment te annuleren als gevolg van een schending van onze Algemene Voorwaarden. Wij behouden ons ook het recht voor om het “ZBOX” Abonnement model te veranderen of te annuleren op onze absolute discretie.

25. Promotie berichten via SMS en e-mail

Wij gebruiken uw gegevens (bijvoorbeeld uw e-mailadres of mobiele nummer als u beslist die in te vullen) om u informatie te verstrekken over goederen en diensten die voor u van belang kunnen zijn als wij beslissen u daarover bericht te sturen. Als u niet wilt dat uw gegevens op deze manier worden gebruikt, verander dan de instellingen in uw account op de site of gebruik de andere opt-out, bijvoorbeeld, in het geval van SMS berichten

door ‘EXIT’ te SMSen naar 88440.

Als u niet langer promoties via e-mail wilt ontvangen, klik dan op ‘Uitschrijven’ in de e-mail om van onze mailinglijst verwijderd te worden.

26. Tegoed

Tegoed (of krediet) is twaalf maanden geldig vanaf de datum van uitgifte en vervalt op de datum een jaar na de uitgavedatum. Bijvoorbeeld, als u tegoed toegekend krijgt op 31 januari, dan vervalt dit tegoed op 31 januari van het volgende jaar.

27. Crowd Fund

Overview

Wanneer u een Crowd-Funded Product steunt, verplicht u zich om het Crowd-Funded Product aan te schaffen dat alleen zal worden uitgevoerd als het minimum aantal backings voor het project wordt gehaald tijdens de Project Backing Periode. Elk Crowd-Funded Product heeft zijn eigen looptijd wanneer u het Crowd-Funded Product kunt steunen, elk een "Project Backing Periode". Zodra het minimum aantal backings is bereikt, wordt uw backing een "Order" en wordt uw betaling verzameld aan het einde van de Project Backing Periode, dan wordt het Crowd-Funded Product gemaakt en uiteindelijk verzonden.

Minimale Commitment Doelstelling

U geeft uw betalingsgegevens op wanneer u een door Crowd-Funded Product support, maar u wordt op dat moment niet in rekening gebracht. Het wordt alleen in rekening gebracht als het project het minimale backingdoel bereikt tijdens de Project Backing Periode. Het exacte bedrag dat u steunt is het bedrag dat de Hut Group zal incasseren. Als het project het minimale backingdoel niet heeft bereikt tijdens de Project Backing Periode, wordt dit niet in rekening gebracht, er wordt geen geld geïncasseerd en er wordt niet van eigenaar gewisseld. Controleer de hoofdpagina van het door u gesteunde Crowd-Funded Product om te zien of het minimale inzetdoel is bereikt.

Vroegtijdige reservering van de kosten

In sommige gevallen zullen wij de kosten op uw kaart reserveren. De Hut Group en haar betalingspartners kunnen toestemming geven of een bedrag op uw betaalmethode reserveren voor elk bedrag tot aan het volledige backing-bedrag, op elk moment tussen uw backing en de inning van het geld. Er wordt geen betaling gedaan voordat het Project Backing Window is beëindigd.

Afleveradres

Wij verzenden momenteel naar alle UK & Europese adressen. Let op: we kunnen op dit moment niet naar een ander land verzenden. Als u wijzigingen moet aanbrengen aan uw verzendadres nadat u hebt gekocht, neem dan contact op met ons Customer Care Team via uw account.

Vroege annulering van jouw Backing

U kunt uw ondersteuning op elk moment voor het einde van de Project Support Periode (Star Wars Razor Crest 11/09/2010, Hero Quest 11/06/2010) annuleren door de standaard annuleringsprocedure te volgen via uw account of door contact op te nemen met onze Klantenservice via uw account.

Order annuleren nadat de Backing is geëindigd

Als u uw bestelling moet annuleren, moet u dit doen binnen 30 dagen na het voltooien van de toepasselijke Project Backing Periode door contact op te nemen met ons Customer Service Centre via uw account.

Intrekking van de backing

Wij behouden ons het recht voor om uw steun te allen tijde naar eigen goeddunken in te trekken, ook als gevolg van een feitelijke of vermoede overtreding van deze Voorwaarden.

Retouren en restituties

Als uw product beschadigd aankomt als gevolg van het transport, kunt u binnen 30 dagen na levering een verzoek indienen voor een vervanging of een terugbetaling door contact met ons op te nemen via uw account. Wij kunnen geen enkel geopend artikel voor terugzending of vervanging aanvaarden, tenzij het beschadigd is aangekomen. U bent verantwoordelijk voor het betalen van de verzendkosten voor de retourzending. Alle in aanmerking komende terugbetalingen worden gedaan in de originele vorm van betaling. Als uw product beschadigd aankomt als gevolg van het transport of niet voldoet aan de specificaties van het product, neem dan contact met ons op.

Verwerking van uw retourzending

Ziehet retourbeleid van onze site voor meer informatie over retourneren.

Wijzigingen aanbrengen in uw bestelling

Als u wijzigingen moet aanbrengen in uw bestelling, bijvoorbeeld in de kaartgegevens of het verzendadres, neem dan contact op met ons Customer Care Team via uw account.